koirikiven metsästysseura ry

info@koirikivenmetsastysseura.fi

YLEISTÄ

Koirikiven metsästysseura on Pohjois-Pohjanmaalla haapaveden kaupungin ja kärsämäen kunnan rajalla toimiva metsästysseura joka on perustettu 1964. Metsästysseuralla on jäseniä noin 385 ja metsästykselle vuokrattu pinta-alaa 25194 hehtaaria. Metsästysseuran jäsenillä on mahdollisuus harrastaa pien ja suurriistan metsästystä sekä riistanhoitoa, ammuntaa sekä kouluttaa eri koirarotuja.Vuosittain seura pitää kaksi kokousta joissa päätetään taloudesta, seuraavan vuoden suunnitelmista, metsästys kiintiöistä, rauhoituksista jne. 

Vuosittain pidetään talvikokous ja kesäkokous, joissa päätetään niille määrätyt asiat.

RIISTANHOITO

Viljellään riistapeltoja,viedään nuolukiviä hirville ja pyydetään pienpetoja.

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

Hirvien lentolaskentaan osallistutaan yhteistyössä rhy:n ja muiden seurojen kanssa. Riistakolmiolla suoritetaan talvella lumijälkilaskentaa ja kesällä kanalintulaskenta.

METSÄSTYS

Osallistutaan hirven ja suurpetojen yhteislupahakemukseen. Päätetään kesäkokouksessa metsästyksen rajoitukset ja hirviporukat. Kanalintukiintiö määritetään riistakolmiolaskennan ja muun kannanarvion yhteenvedosta sopivaksi.

AMPUMATOIMINTA

Hirviammunnassa järjestetään harjoituksia. Haulikkoammunnan harjoitteluun mahdollisuus rhy:n harjoituksissa (kesälauantait).

KENNELTOIMINTA

Seuran alueet ovat käytettävissä koetoimintaan.Ajankohtaista

Rhy.n simulaattori harjoitukset tiistaisin klo.17,00-18,30 Konttimäessä