Pöytäkirjat & säännöt

Vuosikokous 25.2.2024 pöytäkirja

Pöytäkirja

 

1.  kokouksen avaus.

Teijo Karhu avasi kokouksen klo 12,00

 

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teppo Kangas ja sihteeriksi Jani Junttonen.

 

3.  Todetaan kokouksen laillisuus.

Metsästysseuran vuosikokous todettiin lailliseksi.

 

4.  Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Kesti ja Kari Roini.

 

5.  Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta.

Sihteeri luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen kuluneelta toimintavuodelta.

 

6.  Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden

           perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

           Sihteeri luki vuoden 2023 tilipäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

       

 

7.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vuosikokous myönsi tili ja vastuuvapauden hallitukselle ja tilivelvollisille.

 

 

 

8.  Toimitetaan kahden  toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä

            varatoiminnantarkastajan vaali.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Anttila ja Hannu Vedenpää varalle Seppo Korhonen ja Ossi     Autio

           

 

9.  Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.

Hyväksyttiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten jossa metsästysseura hakee variksien metsästykselle erikoispoikkeuslupaa.

 

 

10.    Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen

             metsästyksenvalvojien ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä.

 Hyväksyttiin toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkio pysyi samana joka on puheenjohtajalla ja sihteerillä 1000€.

 

11.    Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

metsästysseuran liittymis- maksu 60€ ja jäsenmaksu 25€

 

 

12.    Valitaan tarpeelliset jaostot.

-        Hirvijaosto

-        Riistakolmio Juuso Ritola

-        Nuorisojaosto (hallituksen suunniteltavaksi)

 

13.    Ilmoitetaan hallituksen hyväksymät uudet jäsenet.

Timo Kangas, Sampo Karsikas, Arttu Juhani Mikkonen, Hannu Illikainen ja koe jäseneksi Ville-Veikko Ryyti.

 

14.    Käsitellään muut hallituksen tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Käsiteltäviä asioita ei ollut.

 

15.    Päätetään miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta  poissa olevia metsästysyhdistyksen

            jäseniä edustetaan.

             Päätöksiä asiaan ei tehty.

            

 

16.    Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

Esityksiä riistanhoitoyhdistykselle ei tullut.

 

17.   Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Esitetään metsästäjäliittoon liittymistä seuraavaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Metsästysseura hakee variksille erikoispoikkeuslupaa  yhdessä Veli ja Niko Torssosen kanssa jossa pyritään vähentämään maataloudelle tulleita vahinkoja.

 

18.   Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Teppo Kangas päätti kokouksen klo.13,00

 

 

    Puheenjohtaja Teppo Kangas                              Sihteeri  Jani Junttonen

 

 

    Pöytäkirjantarkastaja Reijo Kesti                   Pöytäkirjantarkastaja  Kari Roini

 


 Kesäkokous  6.8.2023 pöytäkirja

   Pöytäkirja

1.  kokouksen avaus. Puheenjohtaja Teijo Karhu avasi kesäkokouksen klo. 12,00

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teijo Karhu ja sihteeriksi Jani Junttonen.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Hintta ja Valto Ylikangas.

5.  Päätetään rauhoitusalueista. Rauhoitusalueeksi päätettiin kummun alue ja Onkinevan vanha turvetuotantoalue ja Juurusjärvi joihin on omat sorsastusluvat.

6.  Päätetään riistaeläinten rauhoituksista sekä saaliskiintiöistä. Saaliskiintiöksi kanalinnuille päätettiin 1 Metso, Teerelle ei kiintiötä (Riekko ja Koppelo rauhoitettu).

7.  Päätetään kauriin metsästyksestä. Kauriille ei kiintiötä ilmoitus kaadosta omariistaan.

Päätetään vierasluvista sekä niiden suuruudesta. Vierasluvat Kanalinnut 15€/vrk. luvalla 2 Teertä vrk. ei Metsoa, Sorsa 10€/vrk. Kyyhky 10€/vrk. Kettu 10€/vrk. Jänis 10€/vrk. Hirvi 20 €/vrk. Jänislupa 30€/viikko, Jänislupa 60€/kausi, Kauris 60€/kausi luvalla saa kaataa 1 kauriin ei kevät pukkia.

 

8.  Hirvi ja Karhu porukkaan ilmoittautumiset. Puheenjohtaja Teijo Karhu keräsi Hirvi ja Karhu jahtiin osallistujalistat.

9.  Muita asioita. Keskusteltiin Ketun metsästyksen seuranraja ylitys säännöistä johon seuraavassa kokouksessa palataan. Kokouksessa keskusteltiin talojen lähellä metsästämisestä joka ei ole sallittua 150m lähellä taloa sekä perustettiin whatsApp ryhmä metsästysseuralle tiedottamiseen.

10.  Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja Teijo Karhu päätti kokouksen klo.12,30

Puheenjohtaja               Teijo Karhu                                   Sihteeri                          Jani Junttonen

 

Pöytäkirjantarkastaja   Risto Hintta                             Pöytäkirjantarkastaja   Valto Ylikangas                                   

Vuosikokous 18.2.2023 pöytäkirja

Vuosikokous pöytäkirja

1   kokouksen avaus.

            Puheenjohtaja Teijo Karhu avasi kokouksen.

 

2   Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

           Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kaijankoski  ja sihteeriksi Jani Junttonen.

 

3.   Todetaan kokouksen laillisuus.

            Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4    Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Reijo Kesti ja Ahti Mahosenaho.

 

5.    Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta.

 Sihteeri esitti edellisvuoden toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen pienestä riistapeltojen määrästä   keskusteltiin   joita seuran jäsenet ovat useampia kuitenkin hoitaneet.

 

6   Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden

           perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

        Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon ja esitteli vuoden 2022 tilipäätöksen.

 

7   Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

          Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

 

8.   Toimitetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten

            vaali kolmen vuoden välein. (2023-2026)

            Puheenjohtajana jatkaa Teijo Karhu ja jäseniksi Erkki Torkkola, Veli Pekka Torkkola,

            Risto Hintta, Anssi Sekki, Jukka Nummela, Ahti Mahosenaho, Erkki Ylitalo, Juuso Ritola.

 

9.   Toimitetaan kahden  toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä

            varatoiminnantarkastajan vaali.

            Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Anttila ja Hannu Vedenpää varalle Reijo Kesti ja

            Jukka Kananen.

 

10.  Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.

Hyväksyttiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma jossa pyritään kasvattamaan riistapeltojen määrää.

 

 

11.   Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen

             metsästyksenvalvojien ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä.

             Hyväksyttiin toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä toimihenkilöiden palkkio pidettii ennallaan.

         

 

12.  Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

 Metsästysseuran liittymis- maksu 60€ ja vuosi jäsenmaksu 25€.

 

13.   Valitaan tarpeelliset jaostot.

-   Hirvijaosto  hirvi porukan johtajat

-   Riistakolmio Juuso Ritola

-    

 

14.   Ilmoitetaan hallituksen hyväksymät uudet jäsenet

Anni Ilona Pennanen, Teemu Johannes Lehtelä, Olli Helminen, Aleksi Elias Ollila, Thomas Olavi Virta, Samuel Olavi Virta.

 

15.   Käsitellään muut hallituksen tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Johtokunnalle käsiteltäviä asioita ei tullu.

 

16.   Päätetään miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta  poissa olevia metsästysyhdistyksen

              jäseniä edustetaan.

              Puheenjohtaja Teijo Karhu ja sihteeri Jani Junttonen varalla Martti Luonua ja Ossi Autio.

 

17.   Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

Riistanhoitoyhdistykselle esityksiä ei tullu.

 

18.  Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Keskusteltiin Lea Petäjän esittämästä avustus hakemuksesta tuulimylly yhtiöltä.

Kokouksen puheenjohtaja Jorma Kaijankoski Kertoi uudesta lyijyhauli kiellosta kosteikko alueella sekä ministeriön mahdollisista rajoituksista vesilintujen metsästykseen.

 

19.  Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Jorma Kaijankoski päätti kokouksen klo. 13:12

 

 

    Puheenjohtaja  Jorma Kaijankoski                                 Sihteeri  Jani Junttonen

 

 

    Pöytäkirjantarkastaja   Ahti Mahosenaho                         Pöytäkirjantarkasta  Reijo Kesti

 

 

 

Seuran säännöt     

Voimassaolevat säännöt : 03 . 05 . 2022

Yhdistyksen nimi on Koirikiven Metsästysseura ry ja kotipaikka Kärsämäen kunta.

2§

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua .

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys :1 Pyrkii hankkimaan itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys— ja riistanhoitoalueen, sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä. 2 Valvoo jäsentensä ja asettamiensa metsästyksenvartijain välityksellä sekä viranomaisten toimintaa tukemalla, että sen alueella noudatetaan metsästyksestä voimassa olevia säännöksiä ja hyviä metsästystapoja.

3 Kerää toimialueeltaan tietoja vuotuisten riistakantojen suuruudesta ja lisääntymisestä, säätelee riistan verottamista kannan kulloinkin sallimissa rajoissa sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenten metsästyspäivistä, osallistumisesta riistanhoitotyöhön sekä saalismääristä.

4 Riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistan istutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta.

5 Järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon sekä neuvotaan metsästys— ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästäjätapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista— ja vahinkoeläinten tuntemusta samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä. 6 Edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta.

7 Opastaa jäsenistöään metsästysaseiden oikeaan käyttöön ja järjestää metsästys— ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus-kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4§

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen hallituksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 S:n 13 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja elokuun 20. päivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain

määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan ajan tasalla olevat yhteystiedot.

5§

Jäsenen, joka rikkoo metsästys lainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta, voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Jos jäsen jättää jäsenmaksun maksamatta kahdelta (2) vuodelta, katsotaan jäsenen irtisanoneen itsensä.

6§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan (8) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Uusi hallitus kokonaisuudessaan valitaan kolmen vuoden välein. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautta, valitaan hänen tilalleen yhdistyksen seuraavassa kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä hallituksen toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen jäsen on velvollinen ilmoittamaan osallistumisestaan yhdistyksen kokouksiin. Hallituksen jäsenen on ilmoitettava kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta mahdollisesta esteestään. Jos hallituksen jäsen jättää kaksi (2) kertaa ilmoittamatta kokoukseen saapumisestaan, voi yhdistyksen kokous erottaa hänet hallituksesta.

Hallituksen tehtävänä on:

1 Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön.

2 Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta. Huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta. Yhdistyksen tilien käyttöoikeudet ovat puheenjohtajalla ja sihteerillä.

3 Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi.

 4 Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, kuten sihteeri, rahastonhoitaja ja metsästyksenvalvoja.

5 Nimetä 9 §:n kohdassa 16 mainitut edustajat riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen, ellei yhdistyksen vuosikokous ole asiasta toisin päättänyt.

6 Tehdä vuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset .

7 Tehdä riistanhoitoyhdistykselle ilmoituksia ja antaa tarvittaessa lausuntoja metsästyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuista epäkohdista, jotka koskevat riistakannan vaarantamista tai riistanhoidollisten toimenpiteiden laiminlyöntiä.

 8 Valmistaa yhdistyksen kokoukselle esitys riistanhoidon edistämiseksi tarpeellisesta yhteistoiminnasta naapuri yhdistysten kanssa . 

9 Toimittaa yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt ja sääntöjen muutokset yhdistysrekisteriin merkittäviksi.

10 Pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa sekä vuosittain ilmoittaa hallituksen jäsenten nimet ja osoitteet asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle.

11 Hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.

Yhdistyksen tili— ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on esitettävä tilit ja tilinpäätös tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Hallitus kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään yksi viikko ennen kokousta seuran www—sivuilla ja alueella ilmestyvissä paikallissanomalehdissä julkaistavalla kokous ilmoituksella.

Vuosikokous pidetään helmi —maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2 Todetaan kokouksen laillisuus.

3 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta .

5 Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 Toimitetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali kolmen vuoden välein.

8 Toimitetaan kahden (2) toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali.

9 Vahvistetaan toiminta— ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.

10 Hyväksytään toimintakauden tulo— ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvalvojien ja muiden toimihenkilöiden

palkkion määräämisestä.

11 Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

12 Valitaan tarpeelliset jaostot.

13 Ilmoitetaan hallituksen hyväksymät uudet jäsenet. 

14 Käsitellään muut hallituksen tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

15 Päätetään miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissaolevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

16 Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.

17 Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä .

10 §

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja siinä päätetään jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla tulevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä sekä vierasmaksun suuruudesta. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokous ilmoituksessa mainituista asioista.

11 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi viidesosa jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä 8 §:ssä on määrätty.

12 §

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasteista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä tai päätetään vuosittain kesäkokouksessa.

13 §

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa. Hirvi jaosto hyväksyy hirvieläinten jahti säännöt.

14 §

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa suoritetuista riistanhoitotöistä ym. toiminnasta.

15 §

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimi henkilömuutoksista on ilmoitus riistanhoitoyhdistykselle tehtävä välittömästi ja yhdistyksen tulee antaa riistanhoitoyhdistykselle sen pyytämät tiedot.

16 §

Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

17 §

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen toimintaa lähellä oleviin riistanhoidollisiin tarkoituksiin. Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteri viranomaisille on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

18 §

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.